Even voorstellen

                            

Ik ben Rene Vleut, docent natuur,milieu en techniek op de Marnixacademie. Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering van de Vakminor NMT. In het kader van deze vakminor zijn een aantal weblogs aangemaakt. (zie links) De bedoeling van deze weblogs is in een zogenaamde 'learning community' elkaar te ondersteunen bij een groepsonderzoek op het gebied van NMT

Een verlaat presentatieverslag

Donderdag 30 maart

Ik was even ziek daarom dit verlate verslag

Afgelopen maandag was het zover. De  studenten hielden hun presentaties van hun groepsonderzoek. Deze keer staan zij aan het stuur en het lokaal is omgetoverd tot en onderzoek laboratorium.

Binnen de kortste keren zit ik tandpasta te maken (groep chemie), doe ik geluid priefjes met rijstkorrels op een bekertje en moet ik smaken proeven (Groep Geluid Licht en Smaak)

Daarna krijgen we van de groep zintuigen uitleg over leerlijnen die zij hebben gevonden met verschillende onderdelen van dit onderwerp

Bij de groep weer is het mis. Alleen Corine is op tijd en de anderen komen veel te laat. Daarom presenteert Corine alleen en verteld over de proeven die zij in het kader van dit onderzoek heeft uitgevoerd.

Dit zijn zomaar wat indrukken. Natuurlijk is er veel meer gebeurd en op de andere weblogs zal daar zeker verslag van worden gedaan.

Ben ik tevereden. Jazeker als het om de presentaties gaat. Het goede ervan is dat je de studenten als trotse handelende personen ziet. Juffen en meesters in spe die naar deze dag hebben topegewerkt. Spontaan komen uitwisselingen tussen de groepen tot stand, en daar gaat het ook allemaal om.

en ja Joyce je hebt een mooie tong

       

  

Business as usual

Zondag 19 maart.

Dit weblog is kort. Zo te zien zijn alle groepen goed aan de slag en beginnen aan hun presentatie toe te komen. De weblogs zijn bijna allemaal bijgewerkt en er staan foto's van experimenten op. Dat zien we graag. Wat betreft de presentaties. Er is voor een iets ruime tijd indeling gekozen.

Voor de goede orde: De presentaties zijn: Maandag 27 maart:

9.30 uur: Groep Chemie

10.15 uur: Groep Licht, geluid reuk en smaak

11.00 uur: Groep Zintuigen

11.45 uur: Groep Weer

Tijdstippen workshops groepsonderzoek

14 maart 2006

Van de productgroep vakminor moest ik opgeven op welke tijdstippen jullie de workshops gaan houden. Dit omdat de workshops eventueel ook toegankelijk moeten zijn voor geinteresserde studenten uit andere vakminors. Ik heb het volgende opgegeven:

Maandag 27 maart:

9.30 uur: De wereld van Chemie in het basisonderwijs

10.00 uur: De wereld van Licht, Geluid , Reuk en Smaak in het basisonderwijs

10.30 uur: De wereld van Zintuigen in het basisonderwijs

11.00 uur: De wereld van het Weer in het basisonderwijs

Ik ga er vanuit dat jullie met deze programmering accoord kunnen gaan

Een mens lijdt het meest voor..............

11 maart 2003

Een mens lijdt het meest voor het leiden dat hij vreest en nooit komt opdagen. Dit zei mijn moeder altijd en is in zekere zin ook hier waar. Mijn uitgesproken twijfels in mijn vorige log hebben effect gehad. De studenten zijn zich bewust geworden dat een groepsonderzoek een professionele werkhouding vereist, waar afspraken worden nagekomen en niet altijd lieve broodjes worden gebakken.

Na een korte toelichting over het praktijkonderzoek, gaan de 3 aanwezige groepen aan de gang (groep Licht, Geluid enz is met kennisgeving afwezig).

Ik zie een heel ander beeld. Bij de groep van het weer liggen allerlei proeven op tafel. Corine vertelt over haar weer experiment dat ze thuis heeft uitgevoerd en waar haar jongere broertje van 11 niet bij weg te slaan was. Marco heeft de waterkringloop in een pot. En jawel ook Marit begint er ook allemaal weer een beetje vertrouwen in te krijgen.

Bij de groep van Chemie wordt toch besloten tandpasta te maken en daarvoor de materialen bij C3 te betsellen. Joyce moet even in het stof bijten omdat ze haar weblogs niet heeft bijgewerkt. Ik merk dat ik de groep geprikkeld heb, en ze laten merken dat ze er nu helemaal voor willen gaan.

De groep van de zintuigen gaat ook goed op weg. Vauit het jeugdlab worden vertaalslagen naar het basisonderwijs gemaakt. Ik merk dat de samenwerking in deze groep prima is, en dat zaken afgestemd op elkaar beginnen te raken. Ga zo door mensen.

Bij het schrijven van dit log op zaterdag ochtend zie ik dat nu ook de logs zijn bijgewerkt. Het geeft een beeld dat alles weer op het goede spoor staat.

Gelukkig is het lijden nooit komen opdagen

De twijfels slaan toe

3 maart 2006

Ik zie de studenten voor het eerst na de crocusvakantie. Na een korte uitleg over het groepsonderzoek en de inhoudelijke practische en didactische component hierin gaan de studenten aan het werk

De groep van Licht, Geluid, Smaak en Geur gaat als een trein. Net zoals afgelopen dinsdag staan tal van proeven op de tafel, en worden er allerlei experimenten gedaan. Er is een duidelijke taakverdeling en er heerst synergie in de groep. Bovenal er wordt gelachen, altijd een goed teken

Van de andere groepen ben ik niet zo zeker. Zo te zien zien ze elkaar voor het eerst na de vakantie. Eigenlijk had er al gewerkt moeten worden, gezien het aantal zelfstudie uren die nodig zijn om het groepsonderzoek tot een goed einde te brengen.

De groep van Chemie komt met twee proeven op gang. Nog niet alle materialen zijn verzameld en dat kost veel tijd. Ik twijfel eraan of de taken wel zo goed worden verdeeld. Met z'n allen een flesje alcohol halen. Ha ha ja gezellige meiden op pad, maar is dat een efficiente tijdsindeling? Eigenlijk had ik in dit stadium meer proeven verwacht. Waarom maken jullie geen tandpasta? Versmallen jullie nu al niet veel?

De groep van de zintuigen zijn naar het jeugdlab geweest. Foto''s zijn inmiddels op het weblog verschenen maar nog niet het verslag. Ik krijg de indruk dat de groep niet weet hoe nu verder te gaan. Na enige consultatie gaan de studenten verder met de inhoudelijke en didactische component. Ik vraag me af hoe ze dit nu straks in de presentatie de praktisch component zichtbaar willen maken.

De groep van het weer zit stuk. Marit geeft aan zich er niet lekker bij te voelen. Ondanks een goede planning worden afspraken niet nagekomen. Liesbeth beaamt dat. Corine geeft aan de mogelijke oorzaak van het probleem te zijn. Marco komt veel te laat binnen. We spreken over het belang van afspraken en de tijdsinverstering van elke student die nodig is om dit groepsonderzoek tot een goed einde te brengen. Anders wordt het nix. Ik wijs de groep op onze verzameling weermeetinstrumenten maar daar wordt vooralsnog niets mee gedaan

Zaterdag thuis probeer ik mijn indrukken van de bijeenkomst voor dit log onder woorden te brengen. Een gevoel van twijfel komt over me of we wel op de goede weg zitten. Halen alle studenten wel alles uit de kast. wordt er wel voldoende kennis gecreeerd? Naast de bijeenkomsten moet veel tijd geinvesteerd worden om de gewenste kwaliteit van het groepsonderzoek te bereiken. Immers in een vakminor moet de studenten kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk en vakdidactisch competent bent op het gebied van NMT.

Ik weet het ik moet vertrouwen in de potentie van de student hebben. Daarom zie ik onze volgende bijeenkomst vol verwachting tegemoet.

Experimenten uit de oude doos

Vandaag is de groep Licht, Geluid, Geur en Smaak met een aantal experimenten begonnen. Van te voren was mij een lijst van benodigde materialen toegezonden. Of ik er maar even voor wilde zorgen. Ik heb het druk met ontwikkelen, en laat al gauw de studenten zelf in onze materiaal kast grasduinen. Als ik later terug kom in het lokaal zie ik zeer enthousiaste studenten. Moet je nu zien wat we gevonden hebben. Een hele doos met allemaal geurtjes, en een doos met brilletjes en kleuren platen die met licht en zien te maken hebben. Daar kunnen we wat mee.

Ineens realiseer ik me dat deze dozen al jaren lang niet uit de kast zijn geweest, maar deze studenten vinden ze, en zien er brood in, en creeren zo zelf hun experimenten. Dit heeft zeker complicaties voor onze materiaal organisatie denk ik nog, maar dat is van later zorg

 Renske en Arlene verbazen zich over 3D brilletjes

Ondertussen maakt Doyce een filmje over een experiment met gevulde glazen en geluid. Op de film zien we hoe het experiment werkt. Yes dit is betekenisvol onderwijs denk ik bij mezelf.

 Renske, Patricia, Arlene bekijken de film van Doyce over het experiment met de waterglazen

 

Digitale opleidingsschool

14-02-06 

Beste mensen

Gisteren is er een bespreking geweest over de Digitale Opleidingsschool met Eric Vos en Paula Ensink. De digitale opleidingsschool is een digitaal platvorm waarin je samen met de school en de kinderen je praktijkonderzoek gestalte kunt geven. Het komt er op neer dat je praktijkonderzoek niet op papier maakt maar in een electronische omgeving.De Marnix wil met een aantal studenten die dat zien zitten een pilot project doen. Voorwaarde is dat het een interressant praktijkonderzoek is.

Mijn vraag aan jullie is zijn er studenten ons die daar in principe aan mee willen doen.

Bovendien : Hebben jullie al afspraken over een praktijkonderzoek met jullie school gemaakt. Het wordt zo langzamerhand tijd dat dat gaat gebeuren.

Graag reacties

Rene Vleut 

Studenten aan het werk

Vandaag heb ik een paar foto's genomen van de studenten die met de verschillenne thema's aan het werk zijn gegaan. Zo te zien is het informatie inwinnen, informatie inwinnen en informatie inwinnen. Er is een hoop te vinden maar het gevaar dreigt dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Ik schrijf dit log ook om te oefenen om foto's in te voegen. Je moet ze eerst op een website plaatsen namelijk www.mijnalbum.nl en dan schijn je ze in dit log te kunnen invoegen. We zullen zien of dit lukt

Lees verder...

Een docent zoekt wegen naar vernieuwend betekenis vol NMT onderwijs

 13-02-2006

Goede morgen

Dankzij een uitstekende uitleg van mijn studenten heb ik vanmorgen geleerd een weblog aan te maken. In dit weblog zal ik mijn ervaringen met 4 groepen studenten gaan bijhouden die allemaal een Natuur Milieu en Techniek onderzoek voor het basisonderwijs gaan uitvoeren.

De onderzoeken zijn:

De wereld van chemie--> Weblog nmtchemie.blogse.nl

De wereld van het weer-->Weblog nmtweer.blogse.nl

De wereld van de zintuigen-->nmtzintuigen.blogse.nl

De wereld van licht geluid smaak en reuk -->nmt.blogse.nl

Rene Vleut